جهت مشاهده با ابعاد بزرگتر چارت مقایسه ای نتایج استان ها در هشتمین جشنواره تولیدمحتوای الکترونیک رشد روی هر تصویر کلیک نمایید.

استفاده از نمودارها با ذکر منبع ELEARNINGTEACHER.IR مجاز می باشد.

لیست نهایی برندگان هشتمین دوره جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

//bayanbox.ir/view/3956997115305723109/02.jpg

این نمودارها در سایت معلم دیجیتال بر اساس اعلام نتایج سایت رشد تدوین گردیده است.

//bayanbox.ir/view/8568062864843116252/03.jpg

//bayanbox.ir/view/8662525601710433791/04.jpg

//bayanbox.ir/view/1690511153953595633/05.jpg