💻 نحوه ایجاد #سناریو آموزشی تولید محتوای الکترونیکی:

🌅 سناریو میتونه ذهنی باشه، یا روی کاغذ بیاد؛
🖥 پیاده سازی سناریو شامل مراحل زیر می باشد:
1- باید قسمتی را که میخواهید آموزش دهید، با جزئیات و سطح آموزشی مخاطبین مشخص کنید.
2- اهداف آموزشی و اهمیت مطالب را مشخص نمایید.
3- تعداد صفحات(اسلایدها) مورد نیاز برای آموزش را طرح ریزی کنید.
4- دکمه ها و عناوین فهرست صفحه اول را مشخص نمایید( توجه نمایید دکمه های درباره ی ما، راهنمای نرم افزار، خروج در این صفحه درج شود).
5- شماره ی مرتبط به هر اسلابد را برای آدرس دهی دکمه های موجود در فهرست مشخص نمایید(برای مثال: جلو دکمه فصل3 مینویسیم اسلاید 5 که در آدرس دهی های درون نرم افزار بدانیم، دکمه فصل3 باید به اسلاید5 متصل شود و مطالب فصل5 را درون اسلاید5 قرار دهید).
6- مکان و طراحی های تصاویر و منابع آموزشی در هر اسلاید ساماندهی گردد.
7- سنجش آموزشی و نوع آن حتما مشخص و لحاظ شود(توجه نمایید در کپتیویت و استوری لاین هر یک سوال در یک اسلاید قرار میگیرد).

8- و . . .

⚙️ به طور کلی طرح ریزی و برنامه ریزی جزئیات و کلیات هر چه بیشتر باشد درحین ایجاد نرم فزار سردرگمی و ابهامات کمتر شده و شما می توانید با ذهنی باز، ایده هایی جدید و متنوع با توجه به اهداف درس در حین کار داشته باشید و در سناریوتان اعمال نمایید.

💯 توجه داشته باشید که: طرح ریزی سناریو زمان زیادی از شما نگیرد زیرا ایده ها درحین کار پر رنگ تر می باشند.

👈 تجربه ای از کانال آموزشی تولیدمحتوای الکترونیکی @learn_cp

لطفا با آدرس دهی به این صفحه کپی نمایید.