سناریویی از نوع دریافت اطلاعات و متن از کاربر در چندین مرحله می باشد و در نهایت تمام متن ها را در یک صفحه نمایش می دهد. دانلود و مشاهده ی این سناریو و صفحه بندی ها می تواند مفید باشد.

کار با text entry boxاگر سوال یا تجربه ای جدید در نرم افزار داشتید، به گروه یا کانال ما در تلگرام مراجعه نمایید یا در همین قسمت، نظر دهید. سپاس


⭐️⭐️ دانلود فایل با پسوند cptx. (پروژه آماده کپتیویت)

  •  3.94 مگابایت

⭐️⭐️ دانلود فایل با پسوند zip. (اجزای پروژه شامل، تصاویر، صداها، کدها و ...)

  •  11.6 مگابایت