...::: در این جزوه می خوانیم:

💡قسمت های مختلف پنجره ی ورود به نرم افزار کپتیویت

💡ایجاد یک پروژه ی خالی

💡معرفی کلی قسمت های مختلف نرم افزار 

💡چگونگی ذخیره فایل و فعالسازی ایجاد فایل پشتیبان


برای دانلود کلیک نمایید.
توجه: کیفیت جزوه های قابل دانلود در وبسایت بالا میباشد و قابل پرینت گرفتن برای سایز A4