...::: در این جزوه می خوانیم:

💡تنظیم اندازه ی پروژه پس از ایجاد پروژه

💡تغییر پوسته ی پروژه


برای دانلود کلیک نمایید.
توجه: کیفیت جزوه های قابل دانلود در وبسایت بالا میباشد و قابل پرینت گرفتن برای سایز A4