...::: در این جزوه می خوانیم:

💡ایجاد یک متن در صفحه و تنظیمات آن

💡ایجاد یک جعبه متن ورودی(text entry box) و تنظیمات مربوط به آن


برای دانلود کلیک نمایید.
توجه: کیفیت جزوه های قابل دانلود در وبسایت بالا میباشد و قابل پرینت گرفتن برای سایز A4