1- کانال it

این کانال با بیش از 17 آموزش تصویری، نرم افزار کپتیویت را بصورت درس بندی توضیح داده است.

http://www.aparat.com/parakonline

2- مهندس زاهدی - ویدیوهای آموزش کپتیویت9

http://www.aparat.com/video/video/listuser/username/mZahedi/usercat/85186

3-آموزش ایجاد دکمه در کپتیویت9

http://www.aparat.com/v/dJ9yS

4- کانال آپارات این سایت

http://www.aparat.com/elearningteacher