جزوه کوتاه آموزش نرم افزار پینت ویندوز زمانی به کار میاید که کامپیوتر مجهز به نرم افزارهای گرافیکی در دسترس نیست.
این جزوه که در دو صفحه A5 آماده شده است تقدیم شما می گردد.
در ویندوز با زدن کلید استارت روی کیبورد و سپس تایپ PAINT میتوانید نرم افزار را اجرا نمایید.