تولید محتوای الکترونیک

آموزش ساخت نرم افزارهای چندرسانه ای به کمک تکنولوژی های نوین آموزشی

تولید محتوای الکترونیک

آموزش ساخت نرم افزارهای چندرسانه ای به کمک تکنولوژی های نوین آموزشی


آخرین مطالب سایت معلم دیجیتال

کپتیویت یا استوری لاین؟

کپتیویت یا استوری لاین؟

🌟 امیرمحمدشیرخدا کارشناس آموزش از راه دور و مدرس دوره های تولیدمحتوای الکترونیک

🌟 حدیثه یزدیان دانشجوی مهندسی نرم افزار 

کپتیویت9

استوری لاین2

👈 ویژگی های عمومی دو نرم افزار کپتیویت9 و استوری لاین2

1-     وجود صفحات از قبل آماده تحت عنوان Template  

2-     امکان ایجاد آزمون های امتیازی، آزمایشی و نظرسنجی (شامل ص