12 صفحه اول جزوه آموزش فتوشاپ 

کلاس در 6 جلسه برگزار گردیده است.

این جزوه برای سه جلسه اول می باشد.

هدف ما آموزش سبک و حرفه ای و آسان می باشد.

جزوه بصورت تکمیل کردنی-تهیه گردیده است، و با توضیحات درون جلسه توسط هنرآموزان تکمیل می گردد.


دریافت جزوه
حجم: 12.8 مگابایت