پرسش و پاسخی بسیار جالب با قابلیت حدس کلمات؛ 20 سوال در این پروژه آماده وجود دارد و هر سوال پنجره ای خالی برای تایپ جواب توسط شما دارد و جواب های شما هر کدام میتواند بنا بر نزدیک تر بودن به گزینه ی مدنظر شما امتیاز مخصوص به خود را داشته باشد و سه فرصت نیز دارید برای حدس کلمات اشتباه، در ضمن برای هرسوال تایمر معکوسی وجود دارد که شما باید در مدت زمان معین به سوالات پاسخ دهید. نکته ی دیگر این پروژه آماده، پاسخ هر سوال می باشد که پس از سوال بلافاصله نمایش داده میشود.

گرافیک و نوع طراحی ها و اکشن ها در این پروژه، شما را در کار حرفه ایتان با کپتیویت یاری میکند.
دکمه ها جهت دانلود در دو حالت برای شما قرار داده شده است، 

حالت اول،  فایل اصلی دکمه ها در یک فایل با پسوند zip که لازم است شما پس از دانلود آن ها را اکسترکت نمایید و سپس اجزای آن را تک به تک در نرم افزار ادوب کپتیویت از آن ها استفاده نمایید.
حالت دوم، فایل کپتیویت دکمه ها که شما با کپی کردن آن ها در پروژه تان می توانید از آن ها استفاده نمایید.


  •  12.4 مگابایت